Hankkeen kuvaus

Hankkeen kuvaus

PERUSKU – hanke kehittää Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan viljelijöiden tietotaitoa peruskuivatuksesta. Hankkeen myötä viljelijöillä on osaamista ojitusyhteisöjen toiminnasta ja kuivatusasioista. Kuivatusasioiden edistäminen parantaa viljelyn tuotantoedellytyksiä ja vähentää maatalouden ravinnekuormitusta.

 

Tiedotamme maanviljelijöille, sidosryhmille ja ojitusyhteisöille kuivatusasioista. Autamme ojituksiin liittyvissä ongelmissa, esimerkiksi silloin kun valtaojan perkaus ei lähde käyntiin. Pyrimme käynnistämään uudelleen hiipuneita ojitusyhteisöjä tiedotuksen, neuvonnan ja työpajatyöskentelyn avulla. Näin yhteisöt pystyvät jälleen toimimaan ojien kunnostustoimissa ja viljelyalueilla saadaan peruskuivatus kuntoon.

Hankkeen myötä asiasta kiinnostuneilla on tietoa ojitusyhteisöjen toiminnasta ja perustamisesta, vesilain velvoitteista, kunnossapitohankkeesta, peruskorjaushankkeesta, luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta sekä vesiensuojelutoimenpiteistä osana peruskuivatusta.

Kehitämme hankkeen aikana maanviljelyn parissa työskentelevien viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa alueellisen Kuivatusverkoston. Verkoston tarkoitus on jakaa tietoa viljelijöille ja ojitusyhteisön jäsenille edistäen kuivatushankkeita ja ojitusyhteisön toimintaa Perusku-hankkeen päätyttyä.

 

KETÄ AUTAMME

 

Autamme viljelijöitä ja maanomistajia ojan kunnostamisen käynnistämisessä.
Edellä mainittu tilanne ojan varrella on yleinen:
Sinulla on peltoja ison valtaojan varrella. Peltojen kuivatus ei toimi tukkeutuneen ojan vuoksi. Oja on noin 4 kilometriä pitkä ja maanomistajia ojan varrella kymmeniä, niin metsän- kuin pellonomistajia. Ojan kunnostamiseksi osa maanomistajista on kaivanut ojaa pätkän matkaa itse, mutta vesi on edelleen korkealla. Kukaan ei tiedä miten oja saadaan kuntoon, mitä se maksaa ja kuka sen tekisi.

Ojan kunnostaminen on kaikkien ojan varrella olevien kiinteistöjen asia.

Autamme kyseisessä tilanteessa maanomistajia.
Voit ottaa yhteyttää suoraan tai lähettää tietosi ”MERKITSE OJA KARTALLE” – sivulla.

Selvitämme tietoja ojasta ja kunnostus lähtee näin etenemään – eikä se maksa sinulle mitään.