Ojaisännöitsijät apuna kuivatushankkeissa

Ojaisännöitsijän tehtävänä on avustaa ojitusyhteisöjä ojituksen kunnossapito- ja peruskorjaushankkeissa. Ojaisännöintiin ja ojitushankkeisiin perehtyneitä asiantuntijoita valmistui koulutuksesta tammikuussa 2019. Ojaisännöintikoulutus oli pilottikoulutus, joka järjestettiin maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella. Koulutuksen suunnittelu hoidettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoimana yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Koulutuskeskus SEDUn ja Hämeen ammattikorkeakoulun, HAMKin kanssa, joista viimeksi mainitut hoitivat koulutuksen käytännön järjestelyt. Isännöitsijöitä on noin 25 kpl ja heidän yhteystiedot löytyvät Salaojayhdistyksen nettisivuilta.

Lue lisää Salaojayhdistyksen nettisivut