Ojahankkeen kustannukset

Ojahankkeen kustannukset muodostuvat ojan kaivuun lisäksi materiaaleista (murske, kiveykset, putket ja rummut ym.), puuston raivauksesta, maamassojen käsittelystä, suunnittelusta, paalutuksesta, työn johtamisesta ja muista kuluista.

Hankkeen kustannukset esitetään yleensä euroa metriä €/m yksikkönä. Yksikkö kuvaa parhaiten ojahankkeen kustannusta, sillä kaivettavat ojametrit vaihtelevat yleensä hankkeiden välillä merkittävästi.

Kustannuksen muodostumiseen vaikuttaa merkittävästi poistetut maakuutiot metriltä. Irroitettavan maan muodostumiseen vaikuttaa kuinka paljon ojaa pitää avata eli syventää ja leventää. Merkittävä hintaan vaikuttava tekijä on myös ojan pohjan kivisyys ja mahdolliset kalliot. Kun oja pitää kaivaa riittävään syvyyteen, joudutaan tälläisiä kohteita louhimaan tai räjäyttämään. Muita hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat ojan sortumisherkkyys (tuennat) sekä vanhojen rumpujen ja tilussiltojen korvaaminen uudella.

Ojan kaivuu voi kevyessä ojan pohjauksessa liikkua 2-5 €/m välillä ja laajemmassa hankkeessa, jossa on rumpuja, louhintaa ja massapoistuma suuri, jopa 10-30€/m.