Peruskuivatushankkeisiin vesistökunnostusrahaa 50% hankkeen kustannuksista

Avustukset vesistökunnostuksiin ja maa- ja metsätalouden vesienhallintaan ovat haettavissa 15.10.-30.11.

Mitä tämä tarkoittaa ojitusyhteisöille tai avustettavalle ojahankkeelle?
– vesiensuojelutoimenpiteet mukana hankkeessa vahvana -> tarkoittaa esim. kaksitasouomia, kosteikoita ym. rakenteita, vaatii suunnittelua
–> avustus 50 % ojahankkeen hyväksyttävistä kustannuksista
– hankkeen mahdollisuus saada rahoitus arvioidaan tapauskohtaisesti
– lähetä tiedot suoraan Ely-keskuseen ja kysy asiantuntijoilta maakunnittain YHTEYSTIEDOT
– kysy apua Perusku-hankkeelta