Peruskuivatustuki

Avustusta ojan kaivuuhankkeeseen voi saada kahden tai useamman tilan yhteistä peruskuivatushanketta varten…